Norrskog på mässa i Åsele!

Norrskog på mässa i Åsele!

När Inlandsfrakt nyligen anordnade Verkstad- och Transportmässa i Åsele så fanns Norrskog med och visade upp en del av sitt utbud.

Det timmer som levereras från Södra Lappland-området förädlas lokalt vid Norrskogs sågar och hyvlerier i Jämtlands inland. I montern visades prov på olika hyvlade produkter och lister upp. Bland annat en form av miljövänlig trall som behandlas genom upphettning istället för miljöfarliga kemikalier. Det går alltså alldeles utmärkt att använda både lokalt producerade och miljövänliga trävaror, om man kollar upp ursprunget när man handlar. 

Humlor och bin har, av olika orsaker, den senaste tiden fått allt svårare att hitta naturliga boplatser. Ett sätt att åtgärda det kan vara att sätta upp biholkar i sin trädgård och runt sina marker. Därför visades hur man med enkla vedklampar kan göra för att producera hemtrevliga bostäder för humlor och bin! 

Efter en regnig inledning av dagen så klarnade vädret upp, och förutom Norrskogs monter kunde besökarna även vandra runt bland ett 40-tal andra utställare, samt se på en uppvisning av vådliga motorcykelhopp, en FMX-show, av två våghalsiga Åseleungdomar. 

 Patrik Edblom  SBO Södra Lappland