Röj tidigt och gallra rätt!

Röj tidigt och gallra rätt!

Produktionen av värdefull skogsråvara är minde än vad som är möjligt pga utebliven röjning, för sent utförd röjning eller för svag röjning.

Det budskapet gav Jörgen Sundin från Skogsstyrelsen till deltagarna när Norrskog bjöd in till informationskväll i Krokom under torsdagskvällen där fokus låg på skogsskötsel.

De fick även höra vad kunderna vill ha när Jan Mattsson, produktkoorodinator på NWP Norrskog, bl.a. berättade om vår svenska export – vår unika senvuxna skogsråvara tilltalar kunder som vill ha små kvistar och täta årsringar.

Efterfrågan på furu O/S från centrumvaror är avvaktande i vissa grövre dimensioner medan vår V:a uppskattas allt mer, särskilt i Nordafrika och arabländerna.  Fortsatt god avsättning på kvistfria sidobräder i fura men kraven ökar från tresidigt mot fyrsidigt kvistrent. För gran är det produkter ur våra stockar mellan 14-21 cm som är särskilt eftertraktade medan produkter ur de grövre stockarna är något mer konkurrensutsatta från södra Sverige och kontinenten avslutar Jan Mattson sitt föredrag.

Sbo Krokom med ordförande Daniel Isvén och rådgivare Tomas Mattsson stod som värdar för kvällen och bjöd de dryga 50-talet deltagare på smörgås och kaffe.

Beskrivning hur bestånden ser ut oröjt (nederst i bild) i förhållande till röjt.

Bröderna Curt och Bo Sandberg äger en fastighet tillsammans i Rötviken och tyckte det var en intressant kväll. De är distansskogsägare och bor i Solna respektive Matfors.