Skogen som företag

Skogen som företag

Med devisen om att röja och gallra för att slippa ”apsnår” höll Karl-Johan Andersson, fastighetsekonom hos Norrskog, föredrag om hela skogen som företag.

Karl-Johan framhöll även vikten av att omloppstiden måste sänkas, att röja och gallra i tid samt att göra slutavverkning tidigare, alltså inte spara all gammalskog.

Annat som åhörarna fick information om var priser på skogsfastigheter, hur ett generationsskifte kan ske i form av gåva eller köp samt vilka tjänster som Norrskog och mäklarna kan bistå med.

Det var en intressant och lättförståelig informationskväll som uppskattades av deltagarna.

Eftersom fettisdagen nyss infallit så bjöds deltagarna ( 39 st varav 8 kvinnor) på Fettisdagsbulle och kaffe av arrangörerna Bergs skogsbruksområde.