Skogsdag i Fanbyn

Röjning och gallring var temat för skogsdagen som var ett samarrangemang mellan Östersunds och Gimåns skogsbruksområden.

Ca 60 personer besökte skogsdagen och kunde med egna ögon se hur viktigt det är att röja sin ungskog för att på sikt få bra timmerskog.

Ett röjningsförsök anlagt av Skogsstyrelsen visade på ett tydligt sätt hur olika röjningsmetoder påverkar trädslagsblandning, diameter m.m. och därmed även möjligheten för produktion av värdefullt sågtimmer. I den pågående gallringen lades mycket vikt på att första gallringen bör utföras när tallarna har en höjd av 12-14 meter, både för att minska risken för vind- och snöskador men även för att snabbare få en hög andel timmer i slutavverkningen.

Goda stutar, gott kaffe samt en vårsol som stundtals tittade fram höjde stämningen ytterligare bland de nöjda och intresserade skogsägarna.

 Hälsningar/Ulrik Hansson