Medlem

Är du skogsägare har du många fördelar av att vara medlem i skogsägarföreningen Norrskog, en ekonomisk förening med uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Du får tillgång till en organisation med all den service och det kunnande som behövs i modernt skogsbruk. Genom föreningen blir ett stort nätverk av skogsägare tillgängligt för dig. Norrskog bevakar näringspolitiska frågor för skogsägarna så att lagar och regler i möjligaste mån ska vara till gagn för familjeskogsbruket.

Läs mer i vår broschyr om medlemskap!

Bli medlem - ta första steget idag!