Bli medlem

Är du skogsägare har du många fördelar av att vara medlem i skogsägarföreningen Norrskog, en ekonomisk förening med uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Är du ännu inte skogsägare men kommer att överta eller köpa inom kort kan du gå med som medlem redan idag. Ange i rutan för ägarandel 0% och skriv också i rutan vem som äger fastigheten idag.

Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer:
Mobilnummer:
E-post:
Fastighetsbeteckning:
Ägarandel:
Visa mina kontouppgifter?


  
 

Som medlem får du tillgång till dina egna sidor på medlemswebben. Där kan du bl a se dina olika konton.
Om du inte vill kunna se dina kontouppgifter på medlemswebben - Kryssa i nej-rutan. Du kommer då endast kunna se dina fastighetsuppgifter och uppdrag.