Norrskog höjer priserna

Norrskog höjer priserna

Norrskog - din skogsägarförening arbetar ständigt för att få ut ett högre pris från de företag som köper vår massaved.

När våra virkesköpande kunder tål ett högre pris kan vi höja priset till dig och andra skogsägare. Från och med den 1 november höjer vi därför vårt pris på barrmassaved med 20 kronor per m3fub

Vår uppgift är att genom virkeshandel, förädling av råvara i egen industri och näringspolitiskt arbete värna möjligheten att bedriva ett lönsamt familjeskogsbruk.

Prishöjningen på massaved är ett bra komplement till den prishöjning på sågtimmer som vi genomförde i juni, tidigare i år.

Vårt arbete för att skapa värde för dig och andra medlemmar i Norrskog fortsätter!

Just nu är det ett väldigt bra läge för dig att bidra till föreningens värdeskapande genom att sälja virke. Vår kombination av höga timmerpriser, massavedspriser och olika premier gör att vi kan erbjuda dig väldigt goda villkor.

Ju mer virke vi får in till vår industri – desto starkare kraft är vi på virkesmarknaden – till nytta för våra medlemmar.

Tillsammans skapar vi värden i skogen!

Norrskogs styrelse
Genom Gunnar Heibring, ordförande