2010-02-02 15:49

Välkommen till träff för skogs- och lantbrukare!

Tid: Torsdagen den 18 februari kl. 19.00
Plats: Fälldinsalen, Campus Mittuniversitetet, Sundsvall

Program
Framtidens utmaningar i skog- och lantbruket
Hans Wennberg, lantbruksansvarig Swedbank och
Lars-Göran Svensson, lantbruksansvarig LRF Konsult.

Norrskog i framtiden
Nils Nilsson, VD Norrskog.

“Med utmaningen som drivkraft” - om att våga vinna sina drömmar
Jens Lind, journalist för SVT Sporten.