Seger för skogsägarnas integritet!

Seger för skogsägarnas integritet!

Norrskog och de andra skogsägarföreningarna har tydligt markerat mot Skogsstyrelsens beslut att publicera alla avverkningsanmälningar på sin hemsida.

Skogsägarrörelsens motiv har varit att denna typ av publicering ska avgöras av den enskilde skogsägaren, och att myndighetens agerande strider mot personuppgiftslagen.

Södra skogsägarna har drivit ett pilotfall till domstol och igår föll dom i ärendet. Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade i sin dom att avverkningsanmälningar från en enskild markägare, som Södra varit ombud för, inte får publiceras digitalt.

-Domen visar att även skogsägare omfattas av samma lagstiftning som andra människor. Om man jämför skogsbruk med andra företagare känns det självklart att det är den enskilde som ska bestämma vilka företagsuppgifter som myndigheterna ska publicera, kommenterar Norrskogs ordförande Gunnar Heibring.