Skogsbranschens stipendium utdelat!

Skogsbranschens stipendium utdelat!

Som en uppmuntran till eleverna som läser inriktning SKOG delas Skogsbranschens stipendium ut varje år till en elev vid Jämtlands gymnasium Torsta.

I år tilldelades Jim Edström stipendiet på 6 000 kr med motiveringen – Eleven har visat särskilt stort intresse och kunnande i skogsteknik och miljöhänsyn.

Skogsnäringen i Jämtland (Ssiz) samverkar bl.a. i näringspolitiska frågor men även inom utbildning och kompetensutveckling som är oerhört viktigt för skogsbranschen och våra skogsägare. I Sverige finns det 330 000 privata skogsägare som vill ha hjälp att sköta sin skog, så det är viktigt att vi får in nya duktiga medarbetare.  Torsta har hög kvalitet på sina utbildningar och de elever som gått ut tidigare år har alla fått jobb.

Nina Andersson medlemsutvecklare på Norrskog representerade idag hela skogsbruket i Jämtlands län vid stipendieutdelningen på Jämtlands gymnasium Torstas skolavslutning i Ås kyrka. Istället för blommor fick Jim boken "Skogens vatten".