Skogsstudenter på exkursion hos bröderna Espmark

För 18:e året i rad!! exkurerade jägmästarstudenter hos bröderna Espmark på gården Höstoppen i Äspnäs, Strömsund. Årets kull bestod av 63 studenter, som fick se och ta ställning till åtgärdsalternativ i familjeskogsbruket.

Göran Espmark ledde exkursionen på ett mycket förtjänstfullt och engagerat sätt. Till sin hjälp hade han bl a två professorer från Sveriges Lantbruksuniversitet. I år deltog även en delegation från Island och Norrskogs styrelse. Exkursionen var det sista inslaget i en studieresa i Norra Sverige för skogsstudenterna.