Välkommen till flottarmuséet i Laxviken den 5/8

Välkommen till flottarmuséet i Laxviken den 5/8

Vi har engagerat Folke Bogh att vara vår guide på flottarmuséet. Vi syns där kl 13.00

Tid: den 5 augusti 2017, kl 13:00

Plats: Plats: Flottarmuséet i Laxviken

Buss avgår från Strömsunds kyrka kl 11:30.
Anmälan till: Maria Grill 070-651 10 82 eller
Daniel Isvén 070-623 43 17