Skogskväll Ljustorp

Skogskväll Ljustorp

Välkommen till en skogskväll tillsammans med Norrskog! Hot eller möjligheter? En kväll om skyddad skog, reservat, nyckelbiotoper, rödlista, avtal, undantag och ekonomisk ersättning.

Tid: den 14 november 2018, kl 18:30 - 21:00

Plats: Ljustorps församlingsgård

Vi samtalar med Oskar Norrgran, Länsstyrelsen, Niclas Vallin, Skogsstyrelsen och Stig Högberg, Norrskogs styrelse. Välkommen till en resonabel kväll med Norrskog och Medelpads Östra Sbo.