Boken om Skogens vatten

Skogens vatten är skriven av författartrion Stefan Bleckert, Lennart Henrikson och Erik Degerman, som är några av Sveriges främsta experter på vattenvård i skogsmiljöer. Med boken vill föreningarna roa, lära och stimulera skogsägare till att utforma en bra vattenhänsyn.

Boken Skogens vatten kan beställas hos Norrskog: 010-150 25 35, eller nina.andersson@norrskog.se. Boken kostar 150 kr för medlemmar i skogsägarföreningarna och 200 kr för övriga.

Skogens vatten är skriven av författartrion Stefan Bleckert, Lennart Henrikson och Erik Degerman, som är några av Sveriges främsta experter på vattenvård i skogsmiljöer. För de illustrativa teckningarna svarar Rolf Pettersson och de har varvats med vackra och pedagogiska foton av olika fotografer.
 
Med boken vill föreningarna roa, lära och stimulera skogsägare till att utforma en bra vattenhänsyn. I den rikt illustrerade boken kan man därför hitta mängder med kunskap och perspektiv på vatten som exempelvis ekologisk motor, en del av folksjälen, lustiga arter i och vid vatten samt, inte minst, hur man som brukare utformar en bra vattenhänsyn.
Vattenfrågorna blir allt mer aktuella, inte bara i Sverige utan också i ett globalt perspektiv. EU:s vattendirektiv syftar till att alla Europas vatten ska ha en god ekologisk status år 2015.  Skogens vatten fångar upp såväl de politiska ambitionerna som skogsägarnas egna ambitioner för att värna och vårda våra skogsvatten.

I boken finns en rad handfasta råd och en modell för naturvärdesbedömning av vattendrag (NPK+). Utifrån denna modell kan man dela in vattendragen i fyra olika blå målklasser. För att kunna ta hänsyn på bästa sätt är det viktigt att veta om ett vattendrag har höga eller låga naturvärden. De blå målklasserna för skogsvatten är därför ett bra komplement till de gröna målklasserna för skogen, som är grunden för de gröna skogsbruksplanerna.