Fastighetsförmedling

  • Kommun:Bräcke
  • Område:Håsjöbyn
  • Fastighet:Håsjöbyn 3:19
  • Hektar:175
  • Pris:4 800 000:-
  Med utsikt över det vidsträckta fiskevattnet Singsjön ligger delar av denna fastighet. Här ror du ut närsomhelst för att hämta helgens festmåltid.
  • Kommun:Sundsvall
  • Område:
  • Fastighet:Kälsta 1:23
  • Hektar:69
  • Pris:0:-
  Skogsfastighet Sunsvall Kälsta 1:23. Areal 70 hektar. Obebyggd.
  • Kommun:Kramfors
  • Område:
  • Fastighet:Bollstamo 1:38, 1:9
  • Hektar:81
  • Pris:1 900 000:-
  En skogsgård med skog i alla åldersklasser, men till övervägande del gallringsskog.
  • Kommun:Strömsund
  • Område:
  • Fastighet:Del av Jansjö 1:45
  • Hektar:123
  • Pris:0:-
  Obebyggd skogsfastighet i ett skifte. Övervägande del gallrings- och slutavverkningsmogen skog.
  • Kommun:Sollefteå
  • Område:Junsele
  • Fastighet:Junsele-Krånge 2:48, 5:14, 5:62, 5:63
  • Hektar:25
  • Pris:430 000:-
  Centralt belägen skogsfastighet i närhet till Junsele tätort.