Fastighetsförmedling

  • Kommun:Sollefteå
  • Område:
  • Fastighet:Imnäs 3:15
  • Hektar:73
  • Pris:1 200 000:-
  Imnäs 3:15. Skogsfastighet om 76 ha i norra delen av Sollefteå kommun. Obebyggd
  • Kommun:Bräcke
  • Område:Bräcke/Håvdsjö
  • Fastighet:Håvdsjö 1:119
  • Hektar:202,3
  • Pris:0:-
  190 ha skog. virkesförråd ca 25 000 m3sk. Älgjakt i licenslag om 434 ha. Bra arrondering.
  • Kommun:Härnösand
  • Område:
  • Fastighet:Aspnäs 3:6
  • Hektar:12
  • Pris:600 000:-
  Gård i Aspnäs Härnösand 12 ha med bostadshus, ekonomibyggnad, åker och skog.
  • Kommun:Sundsvall
  • Område:
  • Fastighet:Kälsta 1:23
  • Hektar:69
  • Pris:3 000 000:-
  Skogsfastighet Sunsvall Kälsta 1:23. Areal 70 hektar. Obebyggd.
  • Kommun:Bräcke
  • Område:Sösjö
  • Fastighet:Sösjö 2:67
  • Hektar:0
  • Pris:0:-
  Tillväxtfastighet på bra bonitet. 178 ha skog. Virkesförråd 16 000 m3sk Älgjakt i Sösjö älgjaktlag om 4500 ha. Avskjutning 20 älgar.
  • Kommun:Östersund
  • Område:Östersund-Kläppe
  • Fastighet:Kläppe 2:1
  • Hektar:242
  • Pris:3 500 000:-
  Skogsfastighet med bra arrondering, 11 km norr om Östersund. Areal 80 ha.
  • Kommun:Strömsund
  • Område:
  • Fastighet:del av Bredgård 1:237
  • Hektar:102
  • Pris:1 400 000:-
  Obebyggd skogsfastighet, del av Bredgård 1:237, areal 99 ha, virkesförråd om 6 500 m3sk.
  • Kommun:Östersund
  • Område:Pilgrimstad
  • Fastighet:Del av Brunflo-Svedje 1:67
  • Hektar:97
  • Pris:4 000 000:-
  Virkesrik skogsfastighet i Svedje, Pilgrimstad, 14 km öster om Brunflo. Areal 94 ha.