Fastighetsförmedling

  • Kommun:Strömsund
  • Område:Fagerdal
  • Fastighet:Gisselås 1:43
  • Hektar:100
  • Pris:1 000 000:-
  74 ha skog , 8 ha åker. Total areal 109 ha Virkesförråd 5400 m3sk. Enskild jakt Grustäkt finns på fastigheten. Äldre hus finns.
  • Kommun:Kramfors
  • Område:
  • Fastighet:Hol 5:5
  • Hektar:57
  • Pris:1 100 000:-
  Kramfors Hol 5:5, 4:8 Gård med åker och skog. Bra bostadshus
  • Kommun:Sollefteå
  • Område:
  • Fastighet:Imnäs 3:15
  • Hektar:73
  • Pris:1 200 000:-
  Imnäs 3:15. Skogsfastighet om 76 ha i norra delen av Sollefteå kommun. Obebyggd
  • Kommun:Bräcke
  • Område:Bräcke/Håvdsjö
  • Fastighet:Håvdsjö 1:119
  • Hektar:202,3
  • Pris:0:-
  190 ha skog. virkesförråd ca 25 000 m3sk. Älgjakt i licenslag om 434 ha. Bra arrondering.
  • Kommun:Bräcke
  • Område:Sösjö
  • Fastighet:Sösjö 2:67
  • Hektar:0
  • Pris:0:-
  Tillväxtfastighet på bra bonitet. 178 ha skog. Virkesförråd 16 000 m3sk Älgjakt i Sösjö älgjaktlag om 4500 ha. Avskjutning 20 älgar.