Till salu

 • Del av Muggärd 1:7
  Skogsfastighet belägen ca 12 km sydväst om Härnösand med totalareal 167 ha. Produktiv skogsmark 151 ha med virkesförråd 11 300 m3sk. Utbyggt vägnät som ger god åtkomst till skogen. Skogsmarken har bra bonitet och större delen är tillgänglig för drivning under barmarksperioden.
  Läs mer
 • ÖRNSKÖLDSVIK HÄMRA 2:13
  Skogsfastighet om 57 hektar. Innehåller nära 9 000 m3 gallringskog i ålder 40 år. Belägen intill Stor-Degersjön mitt emellan Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå. Vindkraft projekteras. Anbudsdatum 17 december 2018
  Läs mer
 • STRÖMSUND BREDGÅRD 1:243
  En skogsfastighet om 43 hektar strax norr om Strömsund. Stor andel tallungskog. Ingår i viltvårdsområde. Prisidé 400 000 kr, anbud 7 dec.
  Läs mer
 • Sundsvall Lidens-Byn 2:1
  Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 138 ha. Virkesförråd 11.500 m3sk. Tillväxt 660 m3sk/år Två skiften. Fastigheten ligger öster om Liden. Prisidé: 3.100.000 kr. Anbud: 2018-12-11
  Läs mer
 • Örbäck 171 88291 Långsele
  Hus med stor tomt beläget i Örbäck 14 km väster om Sollefteå. Kommunalt vatten och avlopp. Prisidé 100 000 kr.
  Läs mer
 • Vilhelmina Långtvist 1:6
  Obebyggd skogsfastighet belägen ca 26 km norr om Vilhelmina. Totalareal 110,5 ha varav produktiv skogsmark 62,5 ha med virkesförråd 7075 m3sk. Skog i flera åldersklasser. Jakt i licensområde 2 770 ha. 31 % av den produktiva skogsmarksarealen är skog i huggningsklassen G1.
  Läs mer