Till salu

 • Sundsvall Hassel 3:8
  Ungskogsfastighet om 11 ha som ingår i jaktlag med areal 1 800 ha. Bra bonitet och åtkomst från skogsbilväg. Virkesförrådet uppgår till 327 m3sk. Prisidé 250 000 kr. Anbudsdatum 2018-11-23.
  Läs mer
 • Sollefteå Resele-Rödsta 2:13
  Väl sammanhållen fastighet i ett skifte ca 26 km norr om Sollefteå. Vägnätet är utbyggt och ger bra åtkomst till fastigheten. Totalareal 211 ha varav 201 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 30 000 m3sk med möjlighet till jämnt kassaflöde över tid. Ingår i viltvårdsområde med areal om 10 400 ha.
  Läs mer
 • Järsta 3:1
  Härnösand Järsta 3:1 Gård om 40 ha nära Härnösand. Bostadshus, åker och skogsmark. Visning 12 okt. anm. till mäklaren. Intresseanmälan med bud 20 okt.
  Läs mer
 • Tåsjö 18:1
  Bebyggd skogsfastighet med timrad jaktstuga och totalareal 72 ha. Skog i flera åldersklasser med höga virkesförråd. 53 ha produktiv skogsmarksareal med virkesförråd 9 700 m3sk. 61 % av arealen är S1 och S2-skog för möjlig avverkning. Ingår i viltvårdsområde med areal 3 900 ha.
  Läs mer
 • Sundsvall Njurunda-Bölen 2:13
  En av de största privata skogsegendomarna i Medelpad säljs mot anbud. Välarronderad skogsfastighet om totalt 700 ha varav över 500 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 48 000 m3sk.
  Läs mer
 • Muggärd 105
  Skogsfastigheten Härnösand Muggärd 1:7 är vackert belägen med en areal om totalt 177 ha varav 151 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 10 800 m3sk. 9 ha åkermark. Gården ligger placerad med högt läge och utsikt över Kyrksjön. Nära till kust och hav. Förskola och grundskola finns i närheten.
  Läs mer