Om oss

Stark kombination av förening och industri

Norrskog är både ett modernt, högeffektivt skogsindustriföretag och en förening som slår vakt om medlemmarnas intressen. Våra 13 000 medlemmar äger en miljon hektar skogsmark i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland. Vi erbjuder alla typer av skogstjänster, arrangerar kurser och bedriver näringspolitiskt arbete. I koncernen Norrskog ingår helägda dotterbolaget NWP (Norrskog Wood Products) med produktion i Östavall, Sikås, Hammerdal och Hissmofors.
 • Föreningen Norrskog

  Föreningen Norrskog

  Är du skogsägare? Norrskog finns för att du ska nå dina mål! Att äga skog ger fantastiska...
  Läs mer
 • Norrskogs industri

  Norrskogs industri

  Norrskogs sågverksrörelse bedrivs i det helägda dotterbolaget Norrskog Wood Products. Vår affärsi...
  Läs mer
 • Kalender

  Kalender

  Inom Norrskog arrangeras utbildningar, skogskvällar, nätverksaktiviteter m.m. De flesta genomförs...
  Läs mer
 • Miljö & kvalitet

  Miljö & kvalitet

  Vi på Norrskog vill vara med och bidra till ett hållbart skogsbruk. Vi främjar familjeskogsbruket...
  Läs mer
 • Näringspolitik

  Näringspolitik

  Skogen är en del av ryggraden i Sveriges ekonomi. Uthålligt nyttjande av skogen kan motverka...
  Läs mer
 • Media & Press

  Media & Press

  Pressansvarig: Annika Lidgren, 0612-71 87 45, annika.lidgren@norrskog.se eller Rolf Edström 0612-...
  Läs mer