Trävaror

Norrskogs sågverk, vassare än någonsin!

Norrskogs sågverksrörelse bedrivs i det helägda dotterbolaget Norrskog Wood Products. Vår affärsidé utgår från den höga kvaliteten på sågtimret i föreningens verksamhetsområde. Vårt mål är att leverera sågade och förädlade trävaror till kunder som sätter värde på råvarans kvalitet och uppfylla högt ställda krav på produktegenskaper och service. Verksamheten utgår från ett starkt miljömedvetande samt etiska och sociala normer.
 • Kort om NWP

  Kort om NWP

  Norrskog Wood Products (NWP) har 220 anställda och omsätter ca 1 Miljard SEK.
  Läs mer
 • Kontakt

  Kontakt

  Här hittar du alla kontaktuppgifter!
  Läs mer
 • Sågade trävaror

  Sågade trävaror

  Norrskog Wood Products erbjuder sågade trävaror av furu och gran av jämn och hög kvalitet för...
  Läs mer
 • Förädlade trävaror

  Förädlade trävaror

  Norrskog Wood Products erbjuder hyvlade trävaror av furu och gran från lokal råvara av hög kvalit...
  Läs mer
 • Thermowood

  Thermowood

  Värmebehandlat trä, så kallad Thermowood®, är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat...
  Läs mer
 • Råvara, Miljö & kvalitet

  Råvara, Miljö & kvalitet

  Trä är ett förnyelsebart material med unika egenskaper och möjligheter, och hela Norrskogs...
  Läs mer