Nyheter

2020-05-20
Stark, medlemsägd skogsindustri kliver in på marknaden
En ny stabil skogsindustri tar plats på marknaden. Norra Timber har sågverk med en teknik i världsklass, en välinvesterad, modern vidareförädling och 27 000 skogsägande delägare i ryggen som säkerställer tillgången på senvuxen, norrländsk träråvara och trygg råvaruförsörjning. För trävarukunder är Norra Timber en välkommen aktör på marknaden.
2020-03-03
Omstrukturering drar ner resultatet
Koncernen Norrskog redovisar ett resultat efter skatt på -109 Mkr för verksamhetsåret 2019.
2020-02-07
100 procent JA – till Sveriges till ytan största skogsägarförening
Idag har 28 000 skogsföretagare fattat beslut om att gå samman i den nya ekonomiska föreningen Norra Skog. Sveriges till ytan största skogsägarförening har alltså bildats.
2020-01-30
Nu är fusionen mellan Norrskog och NWP klar
Bolagsverket har sagt sitt och from den 31 januari är fusionen ett faktum.
2020-01-23
Nytt ledarteam föreslås för Norra Skog
Den 7 februari röstar valda ombud för medlemmarna i skogsägarföreningarna Norrskog och Norra om förslaget gällande en fusion mellan de båda föreningarna. De nuvarande styrelserna föreslår att Pär Lärkeryd utses till vd och Olov Söderström till vice vd.
2020-01-08
Årsbesked för 2019
På eftermiddag/kväll den 13 januari genomför vi årskörningen för 2019. För medlemmar med inloggning till medlemswebben kommer årsbeskeden att finnas tillgängliga omgående när körningen är klar.