Hur skapas det värde på min skog? Hur får jag del av det och hur bidrar Norrskog?

För mig är frågorna berättigade och lite extra aktuella nu i barkborrens svärmningar. I går kväll var jag ute i skogen och pratade med avverkningsentreprenören Håkan Nilsson som via Norrskog hjälper mig att städa upp efter vinterns härjningar i en tämligen sönderblåst gallring. Barkborren har borrat i varenda liggande och lutande stam, men vi kommer att klara detta virke. Däremot blir det nödvändigt att näst intill patrullera skogen i de äldre granbestånden större delen av sommaren för att se om det blir angrepp på de stående träden. Jag vet att alltför många av mina Norrskogskamrater har en lika besvärlig situation i sina skogar. Så hur skapas då värde när skogen kan behöva avverkas alltför tidigt?

Svaret är ganska enkelt. Som Norrskogsmedlem är jag ju ägare av vår industri, sågar och hyvlerier. Mina och andras träd förädlas och säljs som sågat virke och byggprodukter över större delen av världen.

Det handlar till exempel om en kinesisk sängtillverkare som gärna skapar värde av virket genom att bygga sängar till världens största marknad, förutsett att vi via NWP levererar en homogen råvara som passar i kundens fabrik.

Det handlar om den nordafrikanska brädgårdsägaren som efterfrågar regelbundna leveranser av vår norrländska fura och som i sin tur skapar värde när han säljer den vidare till lokala snickerier som tillverkar fönster och dörrar.

Det handlar kanske mest om att leverera till vår egna svenska byggmarknad nu mitt i den intensiva byggkonjunktur som pågår runt om oss.

En av våra stora kunder är företaget Optimera med drygt 50 butiker i Syd- och Mellansverige. De säljer med inriktning mot byggproffsmarknaden, en marknad med höga krav men också möjlighet till större värdeskapande.

Inköpschefen uppskattar NWP:s förmåga att möta de krav som ställs på rätt produkt med rätt kvalité och rätt längder vid rätt tid.

Steve Olsson Inköpschef på Optimera

Ett exempel på rätt kvalité är våra ytterpaneler. Med tätvuxen gran och fina små pärlkvistar i råvaran kan vi tillverka de paneler som Optimera och våra andra kunder uppskattar. I Holland har företaget Foreco använt trävaror från Hissmofors and Östavall för att göra fina ytterpaneler (se bilden ovan).

Att vi sen har ett av Norra Europas modernaste målerier på vår anläggning i Hammerdal gör inte saken sämre. Där kan vi både måla standard målningar på lagervaror och specialmålningar enligt kunders beställningar, här skapas värde av våra råvaror.

Men till syvende och sist. Det Optimera och andra byggvaruhandlare ser och uppskattar mest är den råvara vi använder. Timmer av rätt kvalitet med rätt längd skapar framgång i hela ledet.

Rätt kvalitet och rätt längd är ändå inte helt självklart för det förutsätter att vi medlemmar lägger våra uppdrag till Norrskog med så pass god framförhållning att det går att matcha slutkundens behov av rätt produkt på ett planerat sätt när vi kommer till avverkningsläget. Denna planering underlättas naturligtvis av en större kontrakterad volym, och det handlar mest om att vi medlemmar faktiskt använder vår förening i första hand för vårt skogsbruk. Då skapar vi värde tillsammans!

Jag hävdar att vi faktiskt skapar det största värdet tillsammans: från oss skogsägare, till god rådgivning, genom hela produktionskedjan och till den där soldränkta snyggt utformadestationsfasaden.

Anders Jonsson
styrelseledamot

 PS. Ta gärna med lite fika och ta en extra tur ut i skogen i sommar om du kan och har lust så att borrerackarna inte får härja alldeles fritt! DS.

2017-11-17