I en tid fylld av alternativa fakta och rena villfarelser värderar jag mer än någonsin lånsiktiga, trovärdiga och stabila samarbeten. När tidigare generationer av skogsbönder och jordbrukare kände oro och otrygghet gick de samman i olika kooperationer eftersom de förstod att de behövde vara många om deras röst skulle höras.

Det krävdes för att de skulle få rimligt betalt för sina produkter och inte vara utlämnade åt kanske en enda köpare. Det var nödvändigt om deras jord och skog skulle vara värt något även i framtiden. De betraktade brukandet och ägandet långsiktigt för framtida generationer. För dem var det kooperativa tänkandet i form av ”föreningen” detsamma som trygghet i tillvaron. På så sätt skapades en motvikt mot ”bolagen” som köpte så billigt som möjligt för att skapa vinst åt ägarna. 

Åren har gått, men för mig är föreningstanken lika levande som den var för mina förfäder. Det är den bästa formen av samverkan, demokrati och långsiktigt tänkande. Det är själen och grundidén som engagerar mig, en röst för varje medlem, stor som liten, och ändamålsparagrafens tydlighet. Vi går samman för att skapa bäst långsiktig ekonomi på den egna skogsgården. Oavsett om den finns bland myrar och tallholmar i inlandet eller vid böljande kullar vid kusten. Tillsammans i gemenskap kan vi göra mycket. Världen och synen på skogen som resurs är komplext, det finns många intressenter och min röst behöver höras. Ensam kan jag ropa mig hes till ingen nytta. När vi däremot representerar tusentals skogsägare hörs även jag.  Att ha någon som representerar mina intressen inom näringspolitiken är viktigt, för min skog ska fortsätta brukas och bidra till en bättre värld även för nästa generation.

Om föreningens själ med j är viktig så behöver den verka tillsammans med de långsiktigt ekonomiska skälen med k. Vi blir fler och fler som behöver rätt sorts rådgivning, både skoglig och ekonomisk.  När dagens skogspolitik domineras av kortsiktig politisk poängjakt behövs skogsägarrörelsen, och Norrskog, för vi ser skogsbrukande ur den lilla skogsgårdens perspektiv. Vi är en av få aktörer som pratar om verkligheten i brukandet idag. Vi är många privata skogsägare som alla brukar våra skogsfastigheter på olika sätt och med olika personliga mål. Men skogsbruket är långsiktigt och beslut måste fattas utifrån kunskap, inte kortsiktiga politiska beslut i värld där alternativa fakta blivit vardag. Föreningens grundare insåg gemenskapens betydelse för att bli hörda. Det var sant för hundra år sedan, det stämmer fortfarande!

Marie Simonsson
Styrelseledamot Norrskogs styrelse

2017-11-17