Klimatsmart resurs

Klimatsmart resurs

  • Växthuseffekten och klimatförändringarna är vår tids största miljöproblem. För att komma till rätta med detta måste människan så långt det är möjligt använda  förnybara råvaror, som framställs med hjälp av fotosyntesen.
  • Växande träd omvandlar växthusgasen koldioxid till trä, som i sin tur kan användas istället för råvaror som är sämre för klimatet.
  • Ny forskning tyder på att bruket av den svenska skogen binder koldioxid och samtidigt ersätter klimatskadliga råvaror på ett sätt som tar hand om en mycket stor del av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige!
  • Den svenska skogen växer mer än vad som avverkas varje år. Rätt skött är skogen en evig resurs!