Fotosyntesen

Fotosyntesen

När träden växer tar de upp klimatgasen koldioxid ur luften, och näringsämnen och vatten ur marken. Med hjälp av solenergi omvandlar de sedan dessa ämnen till trä.

En biprodukt i denna fantastiska process är syre, som avges från träden.