Ida Oderstål

Ida Oderstål

Entreprenör och opinionsbildare

Ida Oderstål och hennes man driver tillsammans företaget M.II.O Entreprenad. Deras största uppdragsgivare är Norrskog och affärsidén är att erbjuda skogsägarna slutavverkning, gallring, hyggesfri avverkning, vägbrytning och markberedning av högsta kvalitet.

– Vi vill kunna erbjuda allt som skogsägaren behöver, berättar Ida.

Med ett tiotal personer i företaget, och egen uppfödning av Highland Cattle, höns och grisar på gården i Siksjönäs utanför Vilhelmina, kan man tänka sig att Idas dagar är tämligen fulla.

Trots detta engagerar hon sig starkt i att bedriva opinion i frågor som hon tycker är viktiga. Många av inläggen på hennes blogg, Frufura (länk till http://frufura.se/), handlar om villkoren för den som driver företag i glesbygd och vikten av att det bedrivs ett konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk.

– Det finns många viktiga beslutsfattare som inte har en aning om hur saker och ting fungerar. Jag vill informera dem om att det finns viktiga verksamheter utanför storstäderna, och att vi bedriver världens kanske bästa jord- och skogsbruk. Webben är en bra kanal som gör att jag når många människor, förklarar Ida.

Här kan du ta del av ett tänkvärt inlägg om skogsbrukets betydelse som Ida skrivit för Svenskt Näringslivs räkning:

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skelleftea/skogsbruk-och-semester-hanger-ihop_614630.html