Lars Holm

Lars Holm

"Brukspatron” med rötterna i både skogsbolag och skogsägareföreningarnas barndom.

Lars Holm och hans bror Per Gunnar driver tillsammans gården Åvike Bruk i Timrå. Som namnet antyder bedrevs här tidigare järnbruk, och rötterna går tillbaka till 1686. Brukets öden och äventyr innehåller det mesta, fram till det att Lars och Per Gunnars farfar kunde förvärva det i slutet av 1920-talet.

– Han hade ledande positioner inom Holmsundsbolaget och SCA samtidigt som han var engagerad i starten av skogsägareföreningen i Västerbotten. Han menade att det var nödvändigt som motvikt mot industribolagen, berättar Lars.

Båda bröderna hade satsat på tekniska utbildningar, när de i slutet av 1970-talet köpte Åvike Bruk av sin far.

– I början satsade vi hårt på återbeskogning, levde snålt och avverkade nästan inget. Då fick vi fantastisk hjälp av Norrskog och Sven Söderqvist som var skogsinspektor. Det är faktiskt föreningen som gjort alla skogsbruksplaner som vi har över fastigheten, berättar Lars och fortsätter:

– Vi kände oss jättenöjda med utvecklingen, tills stormarna kom 2011 och 2013. Då föll det mycket skog som anlagts på 1950-talet, och granskog som vuxit på gamla inägor. De fina föryngringarna från 1970-talet däremot, stod pall.

Lars engagemang räcker till mycket, förutom att han sitter i Sbo-rådet för Medelpad Östra, är han också förtroendevald i LRF, Medelpads kustvattenråd och styrelseordförande i Timråföretagarna. Dessutom försöker han att återskapa Åvike Bruks historia.