Nicke, Karl-Erik och Kjell-Erik

Nicke, Karl-Erik och Kjell-Erik

Med själen och hjärtat i Norrskog!

– För mig finns inget annat alternativ än Norrskog! Som medlem vill jag bidra till att verksamheten går med vinst och då levererar jag såklart mitt timmer till min egen förening, säger Nicke Amrén med styrka i rösten.

Nicke Amrén, Karl-Erik Amrén och Kjell-Erik Sahlin är tre engagerade profiler i Norrskog. De här tre männen lever med skogen in på knuten och för dem har det alltid varit självklart att vara medlemmar i Norrskog.

– Föreningen behövs och är viktig bl.a. för att hålla priserna uppe, då det måste finnas en balans på markanden och Norrskog väger upp mot de skogsbolag som finns, säger Karl-Erik.

Det som också är viktigt är att, förutom den egna kompetensen inom skogbruket, finns det en fantastisk expertis att tillgå inom föreningen och i första hand genom våra skogsrådgivare.

– Att tillhöra en ekonomisk förening är en stor ekonomisk fråga för mig och då är kunskap och kompetens mycket viktig att ha tillgång till, säger Nicke Amrén.

Kjell-Erik är sedan 2008 förtroendevald i det lokala skogsbruksområdet i Ragunda och det uppdraget tycker han både är roligt och viktigt då han får möta Norrskogs lokala medlemmar och kan diskutera skogliga frågor.

– Lokala aktiviteter gör att vi skogsägare träffas och tanken är att få medlemmarna och andra skogsägare att bättre förstå nyttan med föreningen Norrskog. Vi är ju en stor arbetsgivare med 300 anställda och anlitar lokala entreprenörer i våra bygder så vi bidrar till utvecklingen på landsbygden, understryker Kjell-Erik.

– I Norrskog är det vi medlemmar som bestämmer men vi måste också vara överens om att alla ska hjälpa till så föreningen går bra. Tanken med mitt medlemskap är att om det går bra för föreningen så går det även bra för mig, säger Nicke Amrén och de andra nickar instämmande.

Alla skogsägare har olika mål med sitt skogsägande. Dessa herrar har som motto att inte leva efter snabba pengar, utan framgången ligger i att arbeta utifrån en långsiktig och hållbar hantering av skogen där åtgärderna planeras väl och bäddar för en bättre lönsamhet.