Ola Gradin

Ola Gradin

Den som en gång sett entreprenören Ola Gradin i farten med röjsågen glömmer det aldrig. Om röjning varit en OS-gren skulle han absolut varit kvalificerad till sommarens tävlingar i Rio, med siktet inställt på prispallens översta steg.

Många skogsägare skulle kunna öka värdet på sin skog rejält, bland annat genom att investera i röjning. En av dem som ser till att det blir röjt – är Ola Gradin i Gnarp. Historien om hur han började arbeta med skog, och på köpet fick ett stort skogsintresse, är av klassiskt snitt:

- Jag började som 13-åring att hugga lövstörar som jag sålde till Gränges aluminium, där de användes i tillverkningsprocessen. Då upptäckte jag att om jag jobbade hårt så kunde jag tjäna bra, en riktig månadslön, på den verksamheten. Där någonstans började jag bli intresserad av skog och skogsbruk, berättar han.

Nu har ynglingen hunnit bli en märkligt ung 50-åring, med eget skogsinnehav. Ola var länge anställd vid en industri där skiftgång gav honom möjlighet att jobba med skog på ledigheterna. Med tiden växte de skogliga uppdragen till ett företag med egna medarbetare.

- För några år sedan satsade jag på min egen verksamhet, förklarar Ola Gradin, som brinner för skogsskötsel i allmänhet och röjning i synnerhet.

- Ja, det är en del av tjusningen med jobbet, att se hur fint det blir där man röjt. Röjningen är kanske den viktigaste åtgärden under hela omloppstiden, så kvaliteten måste vara i fokus, både för mitt företag och för skogsägarna. Det är konstigt att så många skogsägare har oröjt, menar han.

Vid sidan av sitt entreprenadföretag går Ola hårt in även för jakt och fiske. Lägg därtill att han och hans fru har fem barn som ska skjutsas och så vidare, så förstår man att lågan brinner även i livet utanför röjningarna.