Sabina Sjödell

Sabina Sjödell

- trivs bäst på landet!

- Jag hade opponerat mig vilt om någon för tio år sedan påstått att jag 26 år gammal skulle vara bosatt i Torpshammar och sedan två år förtroendevald i det lokala skogsbruksområdet!

För tio år sedan var det staden som lockade för Sabina Sjödell. Hon växte visserligen upp mitt i skogen, i en liten by i norra Hälsingland, men så snart det överhuvud taget var möjligt packade hon sig i väg till Sundsvall för att jobba och plugga.

Ganska snart träffade hon Per Magnus som hon är gift med idag och ungefär samtidigt stod det klart att Sabina var betydligt bättre lämpad för landet än för stan – och att hon trivdes väldigt mycket bättre i hus än i lägenhet.

- Öga mot öga med skogen igen var det svårt att värja sig mot att mina baskunskaper var ganska dåliga. Jag har alltid använt skogen för rekreation men i övrigt hade jag noll koll. Norrskogs kvinnonätverk blev en riktigt bra inkörsport till skogsägandet.

Sabina Sjödell är 26 år och förtroendevald i Torp-Stöde skogsbruksområde. Hon är aktiv i Norrskogskvinnorna, tar i vår en magisterexamen i ekonomi och har precis tagit motorsågskörkort.