Susanne Öberg

Susanne Öberg

Hon brinner för föreningstanken, och för det som växer.

Under uppväxten var såväl skogsbruk som skogsägarrörelsen naturliga delar av livet för Susanne Öberg.

– Pappa var skogsmaskinentreprenör och jag var som barn med på många av Norrskogs skogsdagar, berättar hon.

Arvet och miljön tycks ha satt sina spår. Idag är Susanne regionchef för LRF i Västernorrland, tillsammans med sin sambo ägare till en skogsgård i Bollsta, och dessutom ledamot i Norrskogs Sbo-råd i Kramfors. Lägg därtill att hon och hennes sambo har små barn och lägger mycket tid på gården, så förstår man att det inte finns något större behov av tidsfördriv i hennes liv just nu.

– Jag har filosofin att den mark jag äger ska ge hög och hållbar avkastning. Skogsbruk är otroligt spännande. Man kan följa olika tillväxtfaser och se vilka resultat man får efter olika åtgärder. Nu testar vi till exempel att odla masurbjörk i ett hägn, och att matcha fram naturlig föryngring av björk och rönn till sågtimmer i ett annat. Vi vill gärna testa lite…

Samtidigt som hon med full kraft arbetar som chef inom LRF, har Susanne alltså tagit på sig ett viktigt förtroendeuppdrag inom Norrskog.

När Susanne Öberg beskriver hur saker och ting hänger ihop, framträder bilden av en win-win-situation:

– Jag är övertygad om att Norrskog ger mig som skogsägare det största värdet på både kort och lång sikt. Genom att engagera mig får jag dessutom personlig kompetensutveckling inom skogsbruk, och har roligt på vägen!