Gör en holk till bin och humlor

Gör en holk till bin och humlor

Många av Sveriges 80-talet biarter är hotade. En tänkbar anledning till att de har minskat i antal är att de naturliga boplatserna, har blivit färre. Men även blomsterbristen i framför allt jordbrukslandskapet kan vara en orsak. Ett sätt att hjälpa de vilda solitärbina är att bygga biholkar i trädgården. Där det finns gott om blommor där trivs bina.

Det går utmärkt att tillverka biholkar av nästan vilket träslag som helst. Det kan vara till exempel spillvirke eller avsågade trästammar. Huvudsaken är att virket är tillräckligt tjockt, helst 10 centimeter eller mer. Sedan är det bara att borra djupa hål i kortsidan på plankbiten eller vedträet med en håldiameter 3-13 mm, på så sätt kan flera arter av olika storlek använda hålen under hela sommaren.

Vill man ha en god pollinering av till exempel äppelträd har det visat sig att en borrstorlek av 11 millimeter passar bra för de bin som besöker äppelblommorna. Borrhålen bör vara djupare än 5 cm.

Ett annat sätt att göra det på är att samla ihop 5–10 stycken blompinnar av bambu, med ett snöre. Såga sedan av bambupinnarna vid noderna (bambuns knän). Gröp eventuellt ur en bit av öppningarna. Resten klarar bina själva!

Placera ut holkarna i grenklykor och mellan stenar, både högt och lågt. Öppningarna ska helst vara åt söder eller sydväst eftersom solitärbin tycker om både morgon- och kvällssol.

Det kan hända att biholken blir en omtyckt boplats även åt andra insekter som till exempel grävsteklar, guldsteklar mfl.

En enkel humleholk

När vårsolen börjar värma upp trädgården vaknar humledrottningarna ur sin vinterdvala. De flyger ut och börjar omedelbart att söka  och en plats att bygga bo på för att där lägga ägg och föda upp sina ungar. Humlor bosätter sig gärna i övergivna mushålor eftersom dessa ofta ligger i torra lägen och innehåller lämpligt bobyggarmaterial.

Vill du göra en egen humleholk är det lätt. Vänd upp och ner på en terrakottakruka, gräv ner den till hälften vid ett soligt och skyddad läge. Det får gärna vara högt gräs runtom. Fyll krukan till hälften med halm eller liknande material. Gör ett ”tak” av några stenar så att det inte regnar in.