Hösten, bästa tiden att sätt upp nya fågelholkar!

Hösten, bästa tiden att sätt upp nya fågelholkar!

Om du sätter upp nya fågelholkar under hösten och vintern så hinner de både vädras ut ordentligt och få lite patina så att de smälter in naturens färgskala, innan det är dags för fåglarna att flytta in och skaffa ungar. Holkarna fungerar även som övernattningsutrymmen för fåglar som stannar kvar över vintern. Nya holkar som hängs upp på våren blir sällan bebodda första sommaren.

Fåglar söker sig i första hand till naturliga håligheter i äldre och murkna träd för att hitta en boplats. Men vårt moderna samhälle och skogsbruk har minskat tillgången på äldre hålträd då få träd lämnas kvar vid avverkning. Fågelholkar fyller därför en mycket viktig funktion idag.

Hur holken ser ut är inte viktigt men den ska vara torr, mörk inuti och av ohyvlat virke då det ger fågelungarna bra fäste när de ska klättra ut. Det är också viktigt att hänga upp den ordentligt så att den inte ramlar ner. Ett bra tips är att fästa den med spännband runt trädet, då slipper du spika i trädet och kan lätt flytta holken om det behövs. Det kan också fungera att fästa holken på en tvärslå som du hänger mellan ett par grenar.

 

Fåglar  Höjd Invändigt djup Ingångshål Bottens inre kant
Mesar m fl  30-35  20-25  2,8-3,5 12-16
Stare, gråsparv  40-45  25-35  5 15-17
Pärl- och
sparvuggla
 60  35-40  9-10 18-20
Knipa, kattuggla  70-75  45-50  12 35

Måtten är i cm

 

Pärlugglan håller sorken borta

Enligt studier av Knut Klefbom, som studerat pärlugglor sedan 1966, tar en pärluggla ca 100 stycken sorkar per dygn. Det innebär att två holkar täcker in 5 hektar plantering. En såväl ekologisk som långsiktig lösning

Man kan underlätta pärlugglans liv genom att bygga lämpliga holkar i skogsbryn där ugglan trivs. Holkar innebär en "win-win situation" för alla utom sorkarna. Pärlugglan tar bytet även i tre till fyra decimeters lössnö. Ofta ger sig sorkarna på träd just vintertid när de inte har några andra gröna växter att tillgå.

 

Bygg din egen holk för pärlugglan

De ideala måtten för en holk byggd av bräder är 35 cm hög med en botten på 20 x 20 cm. Tänk på att forma ingången som en liggande oval. Det minimerar risken för predation av hökugglor och mård.

Fäst holken tre till fyra meter upp i trädet. För att lyckas med häckningen ska det vara cirka 200 meters mellanrum mellan holkarna.

Kom ihåg att lämna bomaterial i botten på holken eftersom ugglor inte själva bär in något bomaterial.