Hösten, bästa tiden att sätt upp fågelholkar!

Hösten, bästa tiden att sätt upp fågelholkar!

Om du sätter upp nya fågelholkar under hösten och vintern så hinner de både vädras ut ordentligt och få lite patina så att de smälter in naturens färgskala, innan det är dags för fåglarna att flytta in och skaffa ungar. Holkarna fungerar även som övernattningsutrymmen för fåglar som stannar kvar över vintern. Nya holkar som hängs upp på våren blir sällan bebodda första sommaren.

I Strömsunds skogsbruksområde pågår ett projekt som heter ”Projekt Pärluggla”. Projektet innebär att ungdomar i årskurs sju bygger holkar av spillvirke från Norrskogs egna sågverk, holkar som sedan säljs till Norrskogs medlemmar. Idén till projektet uppkom efter ett besök ute på en plantering där i stort sett all plant var uppäten av sork. Av närmare 2000 plant/ha fanns endast 8 st kvar.

Enligt studier av Knut Klefbom, som studerat pärlugglor sedan 1966, tar en pärluggla ca 100 stycken sorkar per dygn. Det innebär att två holkar täcker in 5 hektar plantering. En såväl ekologisk som långsiktig lösning.

Fåglar  Höjd Invändigt djup Ingångshål Bottens inre kant
Mesar m fl  30-35  20-25  2,8-3,5 12-16
Stare, gråsparv  40-45  25-35  5 15-17
Pärl- och
sparvuggla
 60  35-40  9-10 18-20
Knipa, kattuggla  70-75  45-50  12 35

Måtten är i mm

Om du vill kan du spika på en bräda lodrätt på baksidan, så är det lite lättare att sätta upp holken. Se upp så att spikarna inte går in i holken! Du kan också borra ett hål i vardera sida, långt upp, och dra en ståltråd genom som du sedan sätter upp holken med. Kom ihåg att lämna bomaterial i botten på holken eftersom ugglor inte själva bär in något bomaterial.

Vill du veta mer om ”Projekt Pärluggla” kontaktar du Maria Grill, Ordförande i Strömsunds skogsbruksområde, mariagrill@msn.com.