Kretsloppet i skogen

Kretsloppet i skogen

 

Markberedning
Efter avverkningen är det vanligt att man gör en markberedning för att skapa bästa möjliga förutsättningar för nästa generation skog.

Ny skog
Ny skog etableras genom plantering, sådd eller självföryngring. Den säkraste,och vanligaste, metoden är plantering.

Röjning
Genom att röja bort en del av de unga träden ger man de som blir kvar mer näring, ljus och vatten.

Gallring
Liksom röjningen syftar gallring till att minska antalet träd och ge dem som står kvar möjligheter att växa sig stora. Gallringen ger dessutom massaved och sågtimmer.

Gödsling
I rätt typ av skog, på rätt slags mark, kan gödsling i lagom tid före slutavverkningen vara en mycket bra investering.

Vägbyggnad
För att minimera terrängtransporterna anlägger skogsbruket egna bilvägar.

Slutavverkning
När tillväxten planat ut, efter ungefär 100 år, kan skogsägaren skörda frukterna av sitt arbete.