Skogsvårdsåret

Skogsvårdsåret

Här presenterar vi handfasta tips och råd för varje månad under ett skogsvårdsår.

Var sak har sin tid i skogen och framförhållning är a och o när det gäller såväl åtgärderna i din skogsbruksplan som att få ut vindfällen i tid eller att åtgärda angrepp från granbarkborrar.