Till salu

 • HÄRNÖSAND SKEDOM 2:14
  Härnösand Skedom 2:14 Bland klippor och skär, skogar och berg, en obebyggd skogsfastighet om 65 ha. Även andel i 112 ha samfälligheter.
  Läs mer
 • Krokom Offerdals-Böle 1:7
  I ett skifte om totalt 56 ha med enkel timmerstuga. 42 ha produktiv skogsmark varav 60 % är S1- och S2-skog med virkesvolym 6 250 m3sk. Fastigheten har bra åtkomst och tillgänglighet. Ingår i jaktlag 2 000 ha. Anbudsdatum 2019-08-28.
  Läs mer
 • Ragunda Mårdsjö 3:34 mfl
  Växtliga skogar om 127 ha med bra åtkomst från väg. 106 ha produktiv skogsmark med virkesförråd 13 800 m3sk. 10 000 m3sk är S1- och S2-skog. En hög andel skog i 5-25-års åldern för bra värdetillväxt. Ingår i Mårdsjöns viltvårdsområde 9 178 ha. Anbudsdatum 2019-09-12.
  Läs mer
 • Vilhelmina Storsele 2:1
  Stor skogsfastighet i Vilhelmina om totalt 330 ha varav 160 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 22 500 m3sk. Jakt i licensområde 2 771 ha. Anbudsdatum 12 september. Prisidé 4 400 000 kr.
  Läs mer
 • Berg Sanne 5:3
  Belägen i Sanne, Hackås, med 59 ha och utsikt över Storsjön samt Oviksfjällen. Åkermark och ekonomibyggnad med inredd lägenhet. 46 ha skogsmark med virkesförråd 5 485 m3sk i flera åldersklasser och bra vägnät. Jakt i viltvårdsområde 3 544 ha. Anbudsdatum 2019-08-28.
  Läs mer
 • Vilhelmina Daikanvik 1:14
  Skogsfastighet med totalareal 218 ha och virkesförråd 10 500 m3sk. 154 ha produktiv skogsmark med skog i flera åldersklasser. Utbyggt vägnät. Etablerade plantskogar i bra förband. Ingår i jaktlag med areal 3 900 ha samt i Vilhelmina Övre Allmänningsskogar 56 500 ha. Anbudsdatum 2019-09-12.
  Läs mer
 • Krokom Anvågen 1:25
  Bebyggd skogsfastighet om 40 ha med växtliga ung- och gallringsskogar. 33 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 3 390 m3sk. Ingår i Fiskviken-Anvågens viltvårdsområde med areal 4 874 ha. Nära Landosjöns fiske. Anbudsdatum 2019-09-17. Prisidé 900 000 kr.
  Läs mer
 • Del av Krokom Axelås 1:18
  Skogsskifte i Forsåsen, Krokom, utbjuds till försäljning till köpare med befintligt skogsinnehav i området. Beläget ca 7 km öster om Föllinge med areal 30 ha och virkesförråd 2 500 m3sk. 27 ha produktiv skogsmark med årlig tillväxt 70 m3sk. Ingår i Forsåsen-Sandvikssjöns VVO 4 375 ha.
  Läs mer
 • Vilhelmina Långtvist 1:6
  Obebyggd skogsfastighet belägen ca 26 km norr om Vilhelmina. Totalareal 110,5 ha varav produktiv skogsmark 62,5 ha med virkesförråd 7075 m3sk. Skog i flera åldersklasser. Jakt i licensområde 2 770 ha. 31 % av den produktiva skogsmarksarealen är skog i huggningsklassen G1.
  Läs mer