Sbo förtroendevald

Sbo förtroendevald

I vår ekonomiska förening Norrskog finns hela tiden medlemmarna i centrum. Förtroendevalda i våra 16 skogsbruksområden (SBO) arbetar med den viktiga lokala förankringen och kontakten med medlemmarna. Här får du reda på vilka som arbetar i ditt lokala Sbo-råd, och ta gärna kontakt med dem!

Att vara förtroendevald är ett uppdrag i förtroende där man företräder föreningens medlemmar. Vi i Norrskog värdesätter arbetet i Sbo-råden och varje år erbjuder vi utbildning för våra förtroendevalda. Vill du engagera dig eller känner någon som du tror vill engagera sig så kontakta gärna någon i de lokala valberedningarna.