Stockholmsklubben

Norrskog har ungefär 900 medlemmar med bostad i Stockholm (med postnummer som börjar 1). Norrskogs kontakter med distansskogsägare i Stockholm sker dels genom Norrskogs Stockholmsklubb, utboansvarig på Mellanskog och LRF Skogsägarna. Ordförande i Stockholmsklubben är Max Svanstedt.