Förändrade rutiner för Norrskogs uppdragsredovisningar

Norrskogs nya medlemswebb syftar till att du som medlem ska få snabbare, bättre och tydligare information om ditt skogsbruk och göra det enklare och roligare att vara skogsägare.

Numera finns redovisningshanligar och fakturor synliga på medlemswebben. För dig med behörighet till medlemswebb skickas dessa ej längre ut via post. Dina redovisningshandligar* och fakturor kommer till dig elektroniskt istället för via den vanliga posten. När ett uppdrag redovisas mottar du:

  • Ett sms som varsling om dina nya redovisningar
  • Ett mail med dina uppdragsredovisningar skickas till den e-postadress som vi har registrerad
  • Alla uppdragsredovisningar läggs upp i medlemswebben under redovisade uppdrag och flaggas med ett nytt meddelande på medlemswebbens startsida.

 

*) Om du valt att redovisa ut ett avverkningsuppdrag mot sk betalningsplan kommer du även fortsättningsvis få det via vanlig post – detta då du ska återsända en registrerad betalningsplan. Under 2017 kommer vi ersätta denna ”pappersrutin” med en digital lösning där du gör registreringen av betalningsplanen direkt på vår medlemswebb.

Har du frågor kontakta din skogsrådgivare.