Medlemswebben

Medlemswebb för enklare och roligare skogsägande

Tjänsten som förenklar ditt skogsägande! Medlemswebben är smidig och anpassad för både mobiltelefon och läsplatta.

Här hittar du bl a aktuell information om just ditt skogsägande, ditt medlemsskap och din skogsekonomi, pågående offererade, planerade och redovisade uppdrag.

Visionen i arbetet med att uppdatera Medlemswebben för två år sedan var att vi på Norrskog ska ha den mest ultimata och spänstigaste medlemswebben för skogsägare och resultatet är verkligen en helt ny upplevelse. Mer användarvänligt och gladare helt enkelt.

– Både app och medlemswebb utgår från samma digitala plattform. Kartmaterialet är i mångt och mycket identiskt men i fråga om användningsområde kommer de att komplettera varandra, konstaterar Johan Lidgren, planläggare på Norrskog som ansvarat för att specificera innehållet i appen.

Nya redovisningsrutiner