Medlemsnytta

Medlemsnytta

Du har nytta av Norrskog oavsett vem du är, hur mycket skog du äger, vad du kan om skog, vad du vill ha hjälp med, eller hur du vill att din skog ska brukas! Du får tillgång till en organisation med all den service och det kunnande som behövs i modernt skogsbruk. Föreningen erbjuder dig ett stort nätverk av skogsägare tillgängligt för dig.

• En personlig skogsrådgivare från Norrskog

• Säker avsättning för dina skogsprodukter

• Efterlikvid och ränta på insatskapital de år styrelsen så beslutar

• Del i insatsemission när sådan blir aktuell

• Delägarskap i föreningen, inklusive sågverk och skogsinnehav

• Möjlighet att påverka och engagera dig

• Inloggning till Norrskogs medlemswebb

• Detaljerad information om priser, sortimentbestämmelser och marknadsläge

• Härlig läsning i medlemstidningen Norrskogen 4 gånger per år

• Norrskogs olika aktiviteter - skogsdagar, skogskvällar, studieresor m m.

I menyn till vänster kan du läsa mer om aktuella erbjudanden och förmåner.