Småviltjakt

Småviltjakt

Inom Norrskog finns ca 30 000 ha jaktmark att nyttja för småviltsjakt. Norrskog säljer dagkort till medlemmar, leverantörer, entreprenörer och kunder. Samtliga som jagar småvilt på Norrskogs marker skall kunna uppvisa statligt jaktkort samt vapenlicens.