Medlemsinflytande

Medlemsinflytande

Som medlem/ägare i Norrskog har du stora möjligheter att påverka hur verksamheten i ditt skogsbruksområde bedrivs. Tillsammans med andra bestämmer du också riktningen för föreningens verksamhet i ett större perspektiv.

Medlemsinflytandet utgår från principen en medlem – en röst. Det innebär att alla har samma möjlighet att presentera förslag och verka för att dessa ska genomföras.

Som medlem har man flera vägar att utöva medinflytande. Man kan i dialog med andra medlemmar och förtroendevalda föra fram sina synpunkter. Ett annat sätt är att skriva en motion till årsmötet i sitt skogsbruksområde. Här bredvid kan du läsa mer om hur och när du kan motionera.