Skogsbruksområdet

Skogsbruksområdet

Såväl medlems- som skogsbruksverksamheterna inom Norrskog är uppdelade i Skogsbruksområden (Sbo). Skogsbruksområdet är också basen för medlemsdemokratin och många av de aktiviteter som anordnas för medlemmarna.

Inom föreningen Norrskog finns 16 lokala Sbo-råd som bl.a. arbetar med utåtriktad verksamhet i form av Skogsdagar, utbildningskvällar och medlemsmöten. Som medlem i Norrskog tillhör du det Sbo där du har din skog. Om du inte bor på din fastighet så kan du ta del av de aktiviteter som det lokala Sbo-rådet arrangerar.

Det är vid årsmötet i skogsbruksområdet som Sbo-rådets delegater väljs. Rådets huvudsakliga uppgift är medlemsvård där de genom olika aktiviteter informerar och utbildar medlemmarna i syfte att öka kunskapen om ett aktivt och lönsamt skogsbrukade. Kontakta gärna ditt råd och aktiviteterna finns beskrivna på Norrskogs hemsida i kalendern.

Varje Sbo utser även representanter till den årliga föreningsstämman.