Vad får jag som medlem?

Vad får jag som medlem?

Ditt medlemskap innebär tillgång till Norrskogs alla tjänster plus gemenskap i föreningen.

En personlig skogsrådgivare från Norrskog

Säker avsättning för dina skogsprodukter

Efterlikvid och ränta på insatskapital de år styrelsen så beslutar

Del i insatsemission när sådan blir aktuell

Delägarskap i föreningen, inklusive sågverk och skogsinnehav

Möjlighet att påverka och engagera dig

Inloggning till Norrskogs medlemswebb

Detaljerad information om priser, sortimentbestämmelser och marknadsläge

Härlig läsning i medlemstidningen Norrskogen 4 gånger per år

Norrskogs olika aktiviteter - skogsdagar, skogskvällar, studieresor