Vad kan jag bidra med?

Vad kan jag bidra med?

Varje medlemskap bidrar till att föreningen får en ökad tyngd på virkesmarknaden och i näringspolitiska frågor.

Den som säljer virke till föreningen bidrar direkt till verksamhetens ekonomiska resultat, och samtidigt till att föreningen blir effektivare i arbetet för bättre virkespriser och rimliga lagar och villkor för skogsägarna.

Genom att aktivt delta i möten, eller hjälpa till vid arrangemang av olika slag, hjälper du oss att forma verksamheten efter medlemmarnas önskemål och stärka föreningen.

Genom att delta i utbildningar och lära dig mer om skog och skogsbruk gör du vår medlemskår kunnigare och därmed starkare!