Vad krävs av mig?

Vad krävs av mig?

Norrskogs medlemmar betalar ingen medlemsavgift, istället lånar medlemmarna ut pengar till föreningen genom att betala in insatser.

Insatserna återfås om skogsägaren väljer att avsluta sitt medlemskap.