Att äga på distans

Att äga på distans

Många skogsägare bor idag långt från sin skog. För dig som äger på distans är det en trygghet att Norrskogs rådgivare finns nära din skog, och att du kan få hjälp med råd och dåd i precis den utsträckning du själv vill! Som medlem kan du vara med och påverka, lägga förslag och så vidare även om du bor utanför ditt skogsbruksområde. Många som äger skog inom Norrskogs verksamhetsområde bor i Mälardalen. För er har föreningen en särskild verksamhet, "Stockholmsklubben", som tar skogen till storstan.