Stockholmsklubben

Stockholmsklubben

Norrskog har ungefär 900 medlemmar med bostad i Stockholm (med postnummer som börjar 1). Norrskogs kontakter med distansskogsägare i Stockholm sker dels genom Norrskogs Stockholmsklubb, utboansvarig på Mellanskog och LRF Skogsägarna.

Stockholmsklubben startades 1993 och leds idag av en styrelse med sex medlemmar. Klubben har eget årsmöte och väljer ledamöter och ordförande varje år. Aktiviteter i Stockholm presenteras dels i kalendariet på Norrskogs hemsida och på www.lrf.se/Skogen, klicka sedan på "Skogsägare i staden".

Stockholmsklubben antog hösten 2007 följande målsättning: ”Vi ska verka för att Stockholms utbor (med skog i Norrskogsområde) är medlemmar och får bra utbildning och service samt möjlighet till bästa ekonomiska avkastning.” Klubbens ser som sin uppgift att erbjuda såväl medlemmar som icke medlemmar boende i Stockholm med skog inom Norrskogs område rådgivning och service. Detta uppnås genom att klubben svarar för arrangerande av skogskvällar, kurser och skogsdagar.

Kontaktperson för Stockholmsklubben är:
Max Svanstedt
max.svanstedt@gmail.com
Tel: 076-776 54 66