Skogsägare i norr bildar en ny, stor och stark förening

Skogsägare i norr bildar en ny, stor och stark förening

Styrelserna för Norrskog och Norra har enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor att föreningarna ska gå samman och bilda en gemensam skogsägareförening.

Detta innebär starten på något helt nytt. En ny, stark gemensam skogsägarförening skapar helt andra och bättre förutsättningar för privata skogsägare i norra Sverige. Det innebär också att vi blir en större och bredare leverantör av trävaror till våra gemensamma kunder.

För att upprätthålla konkurrensen om virket och hjälpa varje enskild skogsägare att skapa lönsamhet på sin skogsfastighet krävs en enad skogsägarkår. Den nya föreningens ekonomiska styrka skapar grunden för en trygg och långsiktig utveckling för våra kunder och medlemmar, men även för medarbetare och samarbetspartners. Tillsammans kan vi säkerställa en konkurrenskraftig utveckling av vår industri och våra skogliga tjänster och därmed säkerställa ett långsiktigt värdeskapande för våra kunder och medlemmar, idag och i framtiden.

Ett fortsatt stärkt samarbete

Den nya föreningen kommer att erbjuda er fortsatt hög kvalitet, god leveransförmåga och bra service. Detta kommer vi bland annat att göra genom att satsa på tre moderna, kostnadseffektiva industrier i Kåge, Sävar och Hissmofors.

Tillsammans kommer vi inledningsvis att ha en total produktion på 800 000 m3 sågade trävaror, varav 200 000 m3 vidareförädlade trävaror. Detta gör oss till en av de starkaste aktörerna på hyvlade trävaror i Norden.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Ni kommer att bli kontaktad av vår försäljningsorganisation.

 

Bästa hälsningar

Olov Söderström VD, Norrskog   

Henrik Jönsson  VD, NWP