Me Too – en väckarklocka utan snooze-funktion!

Me Too – en väckarklocka utan snooze-funktion!

Jag har funderat en hel del med anledning av Me too kampanjen. Jag hoppas att vi alla gjort det. För mig har det blivit en väckarklocka, och det är en väckarklocka som inte får snoozas.

Jag som är man har all anledning att rannsaka mig själv. Vad har jag själv gjort? Vad har jag sagt, hur skulle det kunna ha uppfattats? Vad har jag sett och hört? Och när jag såg eller hörde nåt, vad gjorde jag då? Och om jag inte gjorde något, vad borde jag ha gjort?

Och vad har jag lärt mig? Jo, att tänka efter före. I hur jag agerar, vad jag säger etc. Och även om jag inte menar något illa så finns en mottagare av varje signal, varje budskap jag sänder, så jag måste säkerställa att jag inte kan missförstås.

Jag hoppas och tror att kampanjen också leder till att alla kvinnor som blir utsatta får modet och stödet att säga ifrån. Hittills har vi förklarat mycket med att ”pojkar är pojkar”, ”du vet väl hur karlar är” etc. Låt oss sluta med det. Nu skall vi inte snooza väckarklockan. Nu måste det naturliga beteendet bli att säga ifrån. Och det naturliga beteendet för oss män måste bli att stötta den som säger ifrån, den som anmäler och även att vi själva säger ifrån när vi märker trakasserier eller dåliga attityder och handlingar mot kvinnor.

Det som lett till att Me Too-kampanjen behövs, är att vi inte kommit längre med jämställdhet i vår kultur än att kvinnor fått finna sig i dålig behandling av oss män. Låt oss bidra till en bättre och mer tidsenlig kultur!  Där kvinnor och män är människor på lika villkor!

Jag vill också passa på att påminna om att inom Norrskogskoncernen gäller nolltolerans mot trakasserier och mobbning. Jag påminner också om att vi alla omedelbart skall anmäla om sådant förekommer till närmaste chef, eller om inte det passar i det aktuella ärendet, till chefens chef etc. Min chef är vår styrelseordförande, så om jag gjort något dumt, eller underlåtit att göra något, är det honom ni skall gå till. Vi skall inte ha någon tystnadskultur hos oss.

Vi har alla ett ansvar, men vi som är ledare i organisationen har naturligtvis ännu större ansvar. Jag vill därför vara oerhört tydlig med att vi inte får acceptera trakasserier och mobbning av vare sig kvinnor eller män i vår organisation. Hos oss skall det vara naturligt att gå till jobbet utan att känna sig illa till mods. Får jag önska något i julklapp så är det tvärtom att vi alla får gå till jobbet och känna glädje.

Bästa hälsningar

Olov Söderström

VD och koncernchef, medlem av LRF:s jämställdhetsakademi och feminist